Úroveň 50 XP 15,065
535 XP pro dosažení 51. úrovně
Odznaky