[NSN] TylerS76
Tyler   Bartlett, Illinois, United States
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang chơi
CPUCores :: Maximize Your FPS
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
147 ngày từ lần cấm cuối
Trưng bày thành tựu
1,914
Thành tựu
3
Trò chơi toàn vẹn
30%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

447 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
86 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg9
12.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg9
CallMeCargskin 4 Thg07, 2018 @ 11:24pm 
JackIsSuicidal yayyyyy
[NSN] TylerS76 25 Thg06, 2018 @ 6:52am 
Youre ♥♥♥♥ing ranting on about an 12 year too, do something more with your life.
[NSN] TylerS76 25 Thg06, 2018 @ 6:50am 
Devoid, I do it for fun, I know I'm not actually a god.
Gabe 23 Thg06, 2018 @ 1:22pm 
XD keep it noob guys XD
Monique 23 Thg06, 2018 @ 12:54pm 
hey i have a question how to use mods in payday 2
Gabe 23 Thg06, 2018 @ 12:48pm 
Yea Tyler delete my comment pretty mature rather than telling me Gabe please show me how to play this freaking first grade game maybe i would.