Huy hiệu Saints Row IV
Silver Eagle
Cấp 2, 200 XP
Mở khóa vào 31 Thg08, 2015 @ 12:36pm
Asha Odekar
1 trong 8, sê-ri 1
Benjaming King
2 trong 8, sê-ri 1
Keith David
3 trong 8, sê-ri 1
Kinzie Kensington
4 trong 8, sê-ri 1
Matt Miller
5 trong 8, sê-ri 1
Pierce Washington
6 trong 8, sê-ri 1
Shaundi
7 trong 8, sê-ri 1
The Boss
8 trong 8, sê-ri 1