Trogdor The Burninator
Trogdor   Kerry, Ireland
 
 

QUACK [scrap.tf]
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 3 ngày trước
Trò chơi yêu thích
Trưng bày thành tựu
2,767
Thành tựu
4
Trò chơi toàn vẹn
33%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày thành tựu
2,767
Thành tựu
4
Trò chơi toàn vẹn
33%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày vật phẩm
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
5
Trùm đã chiến đấu
0

Điểm kinh nghiệm đạt được
19,025

Hoạt động gần đây

1.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg06
4.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg06
13.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg06
Général Darumacho 2 Thg03 @ 3:37pm 
Enjoy the ref my dear sir
Thunderdragon.24 1 Thg10, 2018 @ 3:17am 
much love for the treasure hunt! :)
Unusual pizza(got hacked) 30 Thg9, 2018 @ 10:41am 
+rep he is a genius
Ter 3 Thg08, 2018 @ 12:18pm 
+Rep
_gordon 1 Thg10, 2017 @ 11:58am 
My pleasure :)
Bèbelus Pisicuτa 2 Thg05, 2017 @ 5:43am 
+rep tf2