เลเวล 16 XP 2,317
83 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 17
เหรียญตรา