Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
29 από 55 (53%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Φεβ 2018 στις 9:59

Place Camp Fire

Place a camp fire
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Φεβ 2018 στις 9:59

Craft Camp Fire

Craft a campfire
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Φεβ 2018 στις 9:58

Collect Wood

Collect 100 Wood
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Φεβ 2018 στις 10:08

Craft Stone Hatchet

Ξεκλειδώθηκε στις 11 Φεβ 2018 στις 10:06

Collect 200 Stone

Ξεκλειδώθηκε στις 11 Φεβ 2018 στις 10:06

Craft Stone Pickaxe

Ξεκλειδώθηκε στις 11 Φεβ 2018 στις 10:18

Place Sleeping Bag

Place a sleeping bag
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Φεβ 2018 στις 9:59

Collect 700 Wood

Collect 700 Wood
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Φεβ 2018 στις 9:59

Craft Spear

Craft a wooden spear
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Φεβ 2018 στις 10:17

Craft Sleeping Bag

Craft a Sleeping Bag
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Φεβ 2018 στις 9:59

Collect 30 Cloth

Collect 30 Cloth
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Φεβ 2018 στις 10:03

Craft Hammer

Craft a Hammer
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Φεβ 2018 στις 13:39

Construct Base

Construct a Base
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Φεβ 2018 στις 13:39

Upgrade Base

Upgrade your base
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Φεβ 2018 στις 10:01

Collect 50 Cloth

Collect 50 Cloth
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Φεβ 2018 στις 10:16

Craft Hunting Bow

Craft a Hunting Bow
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Φεβ 2018 στις 10:16

Craft Arrows

Craft some Arrows
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Φεβ 2018 στις 9:58

Kill an Animal

Kill an Animal
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Φεβ 2018 στις 7:01

Craft Burlap Headwrap

Craft a Burlap Headwrap
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Φεβ 2018 στις 7:00

Craft Burlap Shirt

Craft a Burlap Shirt
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Φεβ 2018 στις 7:00

Craft Burlap Pants

Craft Burlap Pants
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Φεβ 2018 στις 5:01

Equip Clothing

Equip 3 pieces of clothing
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Φεβ 2018 στις 7:58

Craft Wooden Box

Craft a Wooden Box
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Φεβ 2018 στις 7:58

Place Wooden Box

Place a Wooden Box
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Φεβ 2018 στις 13:53

Acquire 50 Low Grade Fuel

Acquire 50 Low Grade Fuel
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Φεβ 2018 στις 4:09

Collect 300 Metal Ore

Collect 300 Metal Ore
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Φεβ 2018 στις 13:29

Visit a Road

Visit a Road
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Φεβ 2018 στις 13:56

Collect 65 Scrap

Collect 65 Scrap
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Φεβ 2018 στις 13:53

Destroy 10 Barrels

Destroy 10 BarrelsCraft Building Plan

Craft a Building Plan

Craft Wooden Door

Craft a Wooden Door

Craft Lock

Craft a lock

Place Wooden Door

Place a Wooden Door

Place Lock

Place a Lock

Lock the Lock

Lock the Lock

Craft Tool Cupboard

Craft a Tool Cupboard

Place Tool Cupboard

Place a tool Cupboard

Skin an Animal

Skin an Animal
0 / 5

Craft a Furnace

Craft a Furnace

Place a Furnace

Place a Furnace

Craft a Machete

Craft a Machete

Craft a Workbench

Craft a Workbench

Place a Workbench

Place a Workbench

Craft a Nailgun

Craft a Nailgun

Craft Nailgun Nails

Craft Nailgun Nails

Research an Item

Research an Item

Craft a Research Table

Craft a Research Table

Place a Research Table

Place a Research Table
+7

7 κρυφά επιτεύγματα απομένουν

Οι λεπτομέρειες για κάθε επίτευγμα θα αποκαλυφθούν μόλις ξεκλειδωθούν