เลเวล 11 XP 1,263
137 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา