เลเวล 19 XP 2,803
197 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 20
เหรียญตรา