เลเวล 16 XP 2,308
92 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 17
เหรียญตรา