Úroveň 21 XP 3,387
213 XP pro dosažení 22. úrovně
Odznaky