Úroveň 19 XP 2,803
197 XP pro dosažení 20. úrovně
Odznaky