Úroveň 16 XP 2,308
92 XP pro dosažení 17. úrovně
Odznaky