เลเวล 2 XP 245
55 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 3
เหรียญตรา