Huy hiệu The Swapper
Hello?
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 20 Thg06, 2014 @ 2:18pm
Head Watcher
1 trong 5, sê-ri 1
Escape Pod
2 trong 5, sê-ri 1
Space Station Theseus
3 trong 5, sê-ri 1
Space Tentacle
4 trong 5, sê-ri 1
Unidentified Astronaut
5 trong 5, sê-ri 1