เหรียญตรา The Swapper
Hello?
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 20 มิ.ย. 2014 @ 2:18pm
Head Watcher
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
Escape Pod
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
Space Station Theseus
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
Space Tentacle
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
Unidentified Astronaut
5 จาก 5 ในชุดที่ 1