เลเวล 19 XP 2,932
68 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 20
เหรียญตรา