Úroveň 19 XP 2,932
68 XP pro dosažení 20. úrovně
Odznaky