ThealeMW
Kuwait
 
 
Hai
Hiện đang rời mạng
Stuff i get asked alot..
Business inquiries

I have kinda stopped using steam for now but i am available on discord&mail
ThealeMW#2504
admin@thealemw.com

Will you code something for me

In exchange for coffee or redbull (obv money) sure, look above

Why are you not accepting my friend request

Probably because you didn't leave a comment to why i should :steambored: :steambored:

Why are you never responding on steam?

Because steam sound and notifications are disabled (unless ingame)
Trưng bày ảnh nghệ thuật
:)
48 13 1
Nhóm yêu thích
Icryeverytime.com - Nhóm công khai
Info & Tips
7,210
Thành viên
236
Đang chơi
1,321
Trên mạng
30
đang trò chuyện
Trưng bày thành tựu
1,178
Thành tựu
6
Trò chơi toàn vẹn
29%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Vật phẩm muốn trao đổi
207
Vật phẩm đã sở hữu
2,863
Trao đổi đã thực hiện
7,690
Giao dịch tại chợ
Trò chơi yêu thích
Trưng bày thành tựu
1,178
Thành tựu
6
Trò chơi toàn vẹn
29%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

4.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg03
1,796 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg03
91 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg01
Infisnake 7 Thg06 @ 12:45pm 
BANGER
ThealeMW 7 Thg06 @ 12:38pm 
Infisnake 4 Thg06 @ 5:35am 
we need le dank video pluyr back
UNTALENTED (friendly) 1 Thg06 @ 2:52pm 
+rep
UNTALENTED (friendly) 1 Thg06 @ 2:52pm 
bruh i ♥♥♥♥ing lost 12k in skins boutta off myself
Gabe Dogg 26 Thg05 @ 1:41pm 
i still cry everytime after my skins bro...thanks for making the grieving process easier