Borut
No name
 
 
ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
เกมที่ชื่นชอบ
934
ชั่วโมงที่เล่นไปแล้ว
69
รางวัลความสำเร็จ

กิจกรรมล่าสุด

1,557 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 23 เม.ย.
571 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 21 เม.ย.
128 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 21 เม.ย.
< >
ความเห็น
Antaris 24 ธ.ค. 2014 @ 4:40am 
Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.