เหรียญตรา Counter-Strike: Global Offensive
Global Sentinel
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 14 พ.ค. 2017 @ 9:55am
(0)
Anarchist
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Balkan
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
FBI
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
IDF
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
SWAT
5 จาก 5 ในชุดที่ 1