Counter-Strike: Global Offensive значка
Global Sentinel
5 ниво, 500 опит
Откл. на 14 май 2017 в 9:55
(0)
Anarchist
1 от 5, серия 1
(0)
Balkan
2 от 5, серия 1
(0)
FBI
3 от 5, серия 1
(0)
IDF
4 от 5, серия 1
(0)
SWAT
5 от 5, серия 1