Úroveň 12 XP 1,428
172 XP pro dosažení 13. úrovně
Odznaky