βrαNΔθN
Brandon
 
 
:zvezdochka::zvezdochka: Unless something is forbidden, quantum effects and fluctuations will eventually make it possible if we wait long enough. Thus, unless there is a law forbidding it, it will eventually occur. :zvezdochka::zvezdochka:

Currently Offline
Artwork Showcase
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2
Hello
:zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka::zvezdochka:
t h i g h s Oct 10 @ 10:33am 
+rep very cool dude
wulf Oct 9 @ 4:42am 
+rep dis man got the schrodinger's schlong
Nutty Oct 8 @ 2:40am 
+rep Veri gud cash traider. I no got scamama. Go first he trusted yes! (Ples copi this on mi profil 2 ok so peple think we trusted. Gud plan men
Sir Weeb IV Aug 21 @ 6:49am 
+rep A very nice person. Helped me with my physics homework :)
Whiz Aug 16 @ 11:01pm 
+rep very nice person :)
ES`CAPE Jul 24 @ 9:14am 
-rep dog