Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 14 trên 36 (39%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 9 Thg06, 2019 @ 12:45pm

New Beginning

Create call sign name
Mở khóa vào 9 Thg06, 2019 @ 1:22pm

Lucky rookie

Achieve 20 headshots
Mở khóa vào 14 Thg07, 2019 @ 12:09am

Sharpshooter

Achieve 100 headshots
Mở khóa vào 9 Thg06, 2019 @ 12:45pm

Veteran

Achieve 100 kills
Mở khóa vào 10 Thg06, 2019 @ 3:06am

Butcher

Achieve 30 melee kills
Mở khóa vào 10 Thg06, 2019 @ 4:31am

Winner I

Achieve 10 wins
Mở khóa vào 9 Thg06, 2019 @ 1:15pm

First Blood

Achieve first kill
Mở khóa vào 10 Thg06, 2019 @ 3:49am

Last Man Standing

Be the last survivor and win in Demolition mode
Mở khóa vào 10 Thg06, 2019 @ 4:19am

First day in clan

Join a clan
Mở khóa vào 10 Thg06, 2019 @ 2:02am

First step to the empty wallet

Buy first item in any shops
Mở khóa vào 10 Thg06, 2019 @ 2:02am

Lucky Day

Open any Random Box
Mở khóa vào 9 Thg06, 2019 @ 12:52pm

Yeah! It's like a christmas

Receive first item
Mở khóa vào 10 Thg06, 2019 @ 4:19am

Good Friends

Add friends
Mở khóa vào 9 Thg06, 2019 @ 1:15pm

Party Time

Play 1 Quick matchSenior Soldier

Achieve Level 20

Officer

Achieve Level 30

Senior Officer

Achieve Level 40

Higher-ranking Officer

Achieve Level 50

Field Officer

Achieve Level 60

Shining Star

Achieve Level 72

Sharpshooter Master

Achieve 1000 headshots

Human weapon

Achieve 2000 kills

One Man Army

Achieve 5000 kills

Samurai

Achieve 100 melee kills

This is FPS, use your gun

Achieve 500 melee kills

Winner II

Achieve 100 wins

Winner III

Achieve 500 wins

Stay away from me!

Defuse the bomb for the first time

Grab a gun, rookie

Participate in 1 clan match

I'm the Boss

Mount Calling Card

Destroyer

Destroy your item once
+5

Còn lại 5 thành tựu ẩn

Chi tiết của mỗi thành tựu sẽ được tiết lộ khi được mở khoá