เลเวล 31 XP 6,753
47 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 32
เหรียญตรา