TheCrimsonDankr
Matthew   United States
 
 
⠀⠀╭————|⠀ 𝒉𝒆𝒚 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆. ⠀|————————————————————╮
⠀⠀⠀⠀ ɪ sᴇᴇ ʏᴏᴜ ғᴏᴜɴᴅ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ. ᴍᴀᴋᴇ ʏᴏᴜʀsᴇʟғ ᴀᴛ ʜᴏᴍᴇ...
⠀⠀⠀⠀ ˢᵗᵉᵃᵐ ᴰᴮ [steamdb.info]ˢᵗᵉᵃᵐ ᴿᵉᵖ [steamrep.com]⇀ ╰————————————————————|⠀ 𝒈𝒐𝒐𝒅𝒃𝒚𝒆... ⠀|————╯
Právě je ve hře
Arma 3
Přehlídka obrázků
Přehlídka achievementů
1,910
Achievementy
1
Perfektní hry
23%
Průměrný počet splněných achievementů
Oblíbená hra
Položky pro obchodování
1,108
Vlastněné předměty
611
Provedené obchody
1,789
Transakce na trhu
:2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic:
:2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic:
:2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic:
:2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::yellowbeat::2018salienpsychic::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic:
:2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic:
:2018salienpsychic::2018salienpsychic::yellowbeat::2018salienpsychic::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::2018salienpsychic::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::2018salienpsychic::2018salienpsychic:
:2018salienpsychic::2018salienpsychic::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::whitetile::whitetile::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::2018salienpsychic::2018salienpsychic:
:2018salienpsychic::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::whitetile::whitetile::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::2018salienpsychic:
:2018salienpsychic::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::2018salienpsychic:
:2018salienpsychic::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::whitetile::yellowbeat:
:yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat:
:yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::whitetile::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat:
:yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat:
:yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat:
:yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::whitetile::yellowbeat::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat:
:2018salienpsychic::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::2018salienpsychic:
:2018salienpsychic::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::yellowbeat::whitetile::whitetile::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::2018salienpsychic:
:2018salienpsychic::2018salienpsychic::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::2018salienpsychic:
:2018salienpsychic::2018salienpsychic::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::2018salienpsychic::2018salienpsychic:
:2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::yellowbeat::whitetile::whitetile::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::whitetile::whitetile::yellowbeat::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic:
:2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic:
:2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic:
:2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::whitetile::whitetile::whitetile::whitetile::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic:
:2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::yellowbeat::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic::2018salienpsychic:

Nedávná aktivita

1,074 hodin celkem
Právě je ve hře
125 hodin celkem
naposledy hráno 20. zář.
1,125 hodin celkem
naposledy hráno 20. zář.
ThiccBovins 26. čvn. v 15.13 
🔴S🔴🔴🔴🔴🔴⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴🔴🔴
🔴🔴H🔴🔴🔴⚪⚪⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴🔴
🔴🔴🔴I🔴⚪⚪⚪⚫⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴
🔴🔴🔴⚪T⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪🔴🔴🔴
🔴🔴⚪⚪⚪⚫D⚫⚫⚪⚪⚪⚪⚪🔴🔴
🔴⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪U⚪⚪⚫⚪⚪⚪🔴
⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫D⚫⚫⚪⚪⚪
⚪⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚫⚫⚫⚫E⚫⚪⚪
⚪⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚫⚫⚪⚫⚫⚫⚪
⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚫B⚫
⚪⚫⚫⚫⚪⚫⚫⚫⚫⚫⚪⚪⚪S⚫⚪
⚪⚪⚫⚫⚫⚫⚫⚪⚫⚫⚫⚪I⚪⚪⚪
⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚫H⚫⚪⚪⚪
🔴⚪⚪⚪⚫⚪⚪⚪⚫⚫T⚫⚪⚪⚪🔴
🔴🔴⚪⚪⚪⚪⚪⚫⚫S⚫⚪⚪⚪🔴🔴
🔴🔴🔴⚪⚪⚪⚫⚫I⚫⚪⚪⚪🔴🔴🔴
🔴🔴🔴🔴⚪⚪⚪F⚫⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴
🔴🔴🔴🔴🔴T⚪⚪⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴🔴
🔴🔴🔴🔴W🔴🔴⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴🔴🔴
Sea Shepherd 29. kvě. v 16.44 
PROMOTE ARBITER YOU BUM
|dR| Recker 7. led. v 19.20 
Top 10 longest peen
ThiccBovins 22. říj. 2018 v 9.43 
♥♥♥♥ing memes
Robot Fox 28. srp. 2018 v 15.04 
Pretty cool in-game +rep
n_n 24. srp. 2018 v 9.41 
Sold the airdog for 19 pure. Easy as pie. Thank you for the deal! :)