TdKje™# Soldier of God
 
 
No information given.
Currently Offline
Artwork Showcase
INFO
:powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply:PCSPECS:powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply:


:yiingyang:» Cᴘᴜ: i7-10700KF 3.8Mhz
:yiingyang:» Gᴘᴜ: AMD RX 580 NITRO+ 8GB
:yiingyang:» Mᴏʙᴏ: ASRock B460 Pro4
:yiingyang:» Rᴀᴍ: HyperX 16GB 2666Mhz
:yiingyang:» Hᴅᴅ: 1TB
:yiingyang:» Cᴀsᴇ: Serioux Kenan
:yiingyang:» Ssd: Kingston120GB
:yiingyang:» Cooler CPU: ID-Cooling Frostflow X 240
:powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply:PC GEAR:powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply::powersupply:


:yiingyang:» Kᴇʏʙᴏᴀʀᴅs: Redragon Kumara RGB
:yiingyang:» Mɪᴄᴇ: Zowie EC2-A
:yiingyang:» Hᴇᴀᴅsᴇᴛs: HyperX Cloud Alpha
:yiingyang:» Pᴀᴅ: HYPER X Tournament Edition
:yiingyang:» Mᴏɴɪᴛᴏʀ: LED TN Dell 144HZ 1ms 24"Rᴇᴀᴅ ʙᴇꜰᴏʀᴇ ᴀᴅᴅɪɴɢ Mᴇ!

Cᴏᴍᴍᴇɴᴛ ᴡʜʏ ʏᴏᴜ'ʀᴇ Aᴅᴅɪɴɢ Mᴇ
Mᴜsᴛ ʜᴀᴠᴇ ᴀ Sᴛᴇᴀᴍ Lᴇᴠᴇʟ 10+
Fʀɪᴇɴᴅʟʏ ᴀɴᴅ Nɪᴄᴇ Pᴇʀsᴏɴᴀʟɪᴛʏ
Pᴜʙʟɪᴄ Pʀᴏꜰɪʟᴇ
Nᴏ VAC Bᴀɴ
Favorite Game
Ionuț™ Feb 22 @ 12:38pm 
+rep gaj
ΛѕѕΛѕѕιηη ヅ Feb 20 @ 3:55pm 
REPORTLAYIN OROSPU EVLADINI
𝓚𝓸𝓴𝓸𝓼 Feb 19 @ 2:41pm 
-rep cheater (aimlock)
_Hali_ Feb 15 @ 11:10am 
-rep wh
vzn Feb 15 @ 11:10am 
-rep a kurva anyád te csöves buzi csaló
Ex1Ne Feb 8 @ 10:47am 
-rep abuse rank