เลเวล 90 XP 45,403
597 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 91
เหรียญตรา