Úroveň 90 XP 45,403
597 XP pro dosažení 91. úrovně
Odznaky