เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
50 จาก 50 (100%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 15 พ.ค. 2016 @ 7:40am

Crow Carrion

Defeat the Crowfather
ปลดล็อค 27 พ.ย. 2017 @ 12:53pm

Dust to Dust

Defeat the Guardian
ปลดล็อค 30 พ.ย. 2017 @ 10:38am

Clipped Wings

Defeat Archon
ปลดล็อค 1 ธ.ค. 2017 @ 10:00am

It's Not Over

Defeat Samael
ปลดล็อค 29 พ.ย. 2017 @ 9:05am

Soul Crushing

Defeat The Wailing Host
ปลดล็อค 2 ธ.ค. 2017 @ 3:07pm

The Big Boss

Defeat Absalom
ปลดล็อค 2 ธ.ค. 2017 @ 3:07pm

A Stroll In The Demonic Park

Complete the game on any difficulty setting
ปลดล็อค 2 ธ.ค. 2017 @ 3:07pm

Four My Brother

Complete the game on NORMAL
ปลดล็อค 2 ธ.ค. 2017 @ 3:07pm

A True Horseman

Complete the game on APOCALYPTIC
ปลดล็อค 27 พ.ย. 2017 @ 2:15pm

Pathfinder

First use of Fast Travel
ปลดล็อค 27 พ.ย. 2017 @ 10:31am

The Spectral Touch

Collect Deathgrip
ปลดล็อค 30 พ.ย. 2017 @ 6:48am

I Can Has Cake?

Collect the Voidwalker
ปลดล็อค 1 ธ.ค. 2017 @ 7:20am

Tearing Time A New One

Collect the Phasewalker
ปลดล็อค 18 พ.ค. 2016 @ 3:52pm

Looks Familiar

Collect Redemption
ปลดล็อค 28 พ.ย. 2017 @ 12:44pm

Death Will Tear Us Apart

Collect the Soul Splitter
ปลดล็อค 28 พ.ย. 2017 @ 7:02am

By Your Command

Collect the Interdiction Stone
ปลดล็อค 27 พ.ย. 2017 @ 11:31am

The Triple Lindy

Complete 3 different high dives in the Foundry
ปลดล็อค 18 พ.ค. 2016 @ 3:53pm

Fire of the Mountain

Complete Fire of the Mountain
ปลดล็อค 27 พ.ย. 2017 @ 5:13am

Tears of the Mountain

Complete Tears of the Mountain
ปลดล็อค 1 ธ.ค. 2017 @ 10:10am

Gnomad

Complete GnoMAD
ปลดล็อค 27 พ.ย. 2017 @ 9:53am

To Move a Mountain

Complete To Move a Mountain
ปลดล็อค 27 พ.ย. 2017 @ 12:53pm

Heart of the Mountain

Complete Heart of the Mountain
ปลดล็อค 27 พ.ย. 2017 @ 3:48pm

Tree of Life

Complete Tree of Life
ปลดล็อค 28 พ.ย. 2017 @ 4:32am

The Lord of Bones

Complete The Lord of Bones
ปลดล็อค 28 พ.ย. 2017 @ 7:00am

The Toll of Kings

Complete The Toll of Kings
ปลดล็อค 28 พ.ย. 2017 @ 12:31pm

The Court of Bones

Defeat Basileus
ปลดล็อค 1 ธ.ค. 2017 @ 12:22pm

The Book of the Dead

Complete The Book of the Dead
ปลดล็อค 30 พ.ย. 2017 @ 3:32am

City of the Dead

Complete City of the Dead
ปลดล็อค 2 ธ.ค. 2017 @ 3:02pm

The Root Of Corruption

Open The Well Of Souls
ปลดล็อค 30 พ.ย. 2017 @ 6:23am

The Rod of Arafel

Complete The Rod of Arafel
ปลดล็อค 30 พ.ย. 2017 @ 3:39am

Diamond Geezertron

Unlock the final skill in either skill tree
ปลดล็อค 6 ส.ค. 2018 @ 7:13am

Mass Ruckus

Equip elite items to all slots
ปลดล็อค 30 พ.ย. 2017 @ 4:15pm

Stains of Heresy

Complete Stains of Heresy
ปลดล็อค 1 ธ.ค. 2017 @ 7:20am

The Mad Queen

Complete The Mad Queen
ปลดล็อค 1 ธ.ค. 2017 @ 10:13am

Lord of the Black Stone

Complete Lord of the Black Stone
ปลดล็อค 2 ธ.ค. 2017 @ 3:01pm

The Secondary Adventure

Complete all Secondary Quests
ปลดล็อค 26 พ.ย. 2017 @ 12:14pm

Grim Reaping

Unlock Reaper Form
ปลดล็อค 6 ส.ค. 2018 @ 10:34am

Bravo Old Chap

Defeat Wicked K
ปลดล็อค 6 ส.ค. 2018 @ 10:30am

Is There Anyone Else?

Complete The Crucible
ปลดล็อค 2 ธ.ค. 2017 @ 2:51pm

Like a Noss

Defeat the four creatures named by Thane
ปลดล็อค 1 ธ.ค. 2017 @ 1:04pm

Abracadabra

Open all Death Tombs
ปลดล็อค 1 ธ.ค. 2017 @ 1:06pm

Antiquing

Complete Lost Relics
ปลดล็อค 2 ธ.ค. 2017 @ 2:32pm

I've Brought You A Gift

Defeat the Soul Arbiter
ปลดล็อค 6 ส.ค. 2018 @ 7:02am

Epic!

Death Reaches Level 30
ปลดล็อค 26 พ.ย. 2017 @ 7:48am

Feeding Time

Level Up Your 1st Possessed Weapon
ปลดล็อค 2 ธ.ค. 2017 @ 3:07pm

It's Definitive

Complete the game on DEATHINITIVE
ปลดล็อค 2 ธ.ค. 2017 @ 2:55pm

All You Can Eat Buffet

Complete Sticks and Stones
ปลดล็อค 28 พ.ย. 2017 @ 6:58am

Full Potential

Unlock All Combat Moves & Upgrades
ปลดล็อค 6 ส.ค. 2018 @ 11:06am

BFA

Unlock Everything
ปลดล็อค 27 พ.ย. 2017 @ 1:50pm

Respec Yourself

Your First Respec