Szczurencjusz
Just a slice of 🅱ngry 🅱ussy   Korea, Democratic People's Republic of
 
 
:2016popsicle:Hello there "mah boi" and welcome in my profile!
:2016watermelon:At least write something in my comment section why you're adding me... that's all I want.

:Dosh::gold::money::DealWithFat::money::gold::Dosh:
:gmod::FreebieR::A::justN::TheD: :TheD::A::TheD:

"Why do you SIPP... when you can S͚̬̝͇͙ͩ̌ͬ̓͐ ̶͖̳͖̝̲̒̿̽̎ͨǗ͖̬̥ͤ̒̇̀ ̖̜̙̻ͣ̀ͮͦͮĈ̥̯̬̰͈̝̫͛̌͌̉ͦͣ͟ ͎̠̪͕͕͇̘̿̈́C̄͆̈́̋̀҉ ? !" ~An ironic meme

"Wouldn't you just... m̭͚͚̳̻͐̅̐̐ͤͅḛ̪̽̋͂t̽͂͒ͪͪ̔a̰l͔̤̥̲̒̐ͧl̴͒̎̔̽ͥ̚ỉ̩̼̜̘́ć͖̻̜͍̯́̄ͅi̠͎͇z̿̓ͫ̄ͭ̀e͙̬̦̦͆̽ͤ͊ͣ͝ ?" ~A cyborg


"Vimeo was so last year." ~A wiggly person


And remember K̢͙ ̖̞͈̭̼I̴͓̭̹̤͛́͊̎ͬͣ̄ ͙̯̠͇̂͂̿̔̓D̢̻̰̼̗̞̭͛̐ ̴̲̪͙̝͙̖̾D̵̞̝͆̂͋͗ ͓̭̗͓̓̆̏̐̽͂Ő͖̯̗̐ͨ̉̏ͯ ͈̫̳̠̄͋S̠̲͔̽ͅ : 1/(e^πi+1)=AAaAAAAaaAEea


Currently Online
Achievement Showcase
2,792
Achievements
1
Perfect Games
32%
Avg. Game Completion Rate
Xϵϙƞ Apr 7 @ 5:40am 
Raepman has camed to teh tonw, we has to hidd them anuses
Xϵϙƞ Feb 26 @ 6:48am 
Wherest isth myeth Lettereth? Doest Thou Even Deliverate, 🅱ostman?
Szczurencjusz Aug 16, 2018 @ 1:02pm 
a dlaczego?
food track Aug 14, 2018 @ 12:12pm 
dam ci wszystko itemki do unturned jak mnie zaakceptujesz szczurencjusz
food track Aug 12, 2018 @ 8:07am 
Xardupcio
Diavoleon Aug 12, 2018 @ 1:51am 
No właśnie chodzi o to że go nie subskrybuje xd