เลเวล 44 XP 12,254
246 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 45
เหรียญตรา