Úroveň 44 XP 12,254
246 XP pro dosažení 45. úrovně
Odznaky