Úroveň 3 XP 356
44 XP pro dosažení 4. úrovně
Odznaky