LOXX59
RIP   Japan
 
 
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 72 ngày trước
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
72 ngày từ lần cấm cuối
Trưng bày ảnh chụp
Counter-Strike: Global Offensive
1

Hoạt động gần đây

342 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg11, 2019
0.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 6 Thg08, 2019
0.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 6 Thg08, 2019
MrGametop1 28 Thg12, 2019 @ 12:16am 
Nice vac ban idiot, learn to play
Toxic German Cancer Kid 21 Thg11, 2019 @ 10:17am 
You got what u deserve!
_Compton_O_G_ 20 Thg11, 2019 @ 6:20am 
HAHAHAH
Santa Suhl 13 Thg11, 2019 @ 1:09pm 
Have a nice VAC noob
ROCO 12 Thg11, 2019 @ 4:06pm 
hahaha enjoy VAC idiot:steamhappy::steamhappy::steamhappy:
ACe'lele 11 Thg11, 2019 @ 1:09pm 
ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha 0-10 ??