2.5 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา 10 Second Ninja
Ninja Mask
100 XP
The 10 Second Ninja
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
Red Light
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
Eyes on the Prize
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
Unused 10 Second Ninja Logo
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
Indie As H*ck
5 จาก 5 ในชุดที่ 1