Styopa_SPZ
Ядрей   Chechnya, Russian Federation
 
 
Hiện đang chơi
Realm of the Mad God Exalt
Vật phẩm muốn trao đổi
393
Vật phẩm đã sở hữu
8,180
Trao đổi đã thực hiện
3,556
Giao dịch tại chợ
Trưng bày thành tựu
5,805
Thành tựu
6
Trò chơi phá đảo
33%
Bình quân hoàn thành trò chơi

Hoạt động gần đây

981 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
406 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg10
70 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg9
fckhells 17 Thg9 @ 3:10pm 
Good night/day! :Maki::Speech_Love:
Roxino 22 Thg08 @ 12:57pm 
I Hope you are having a Fantastic Weekend:necroheart:
Roxino 31 Thg07 @ 10:48am 
Have a Wonderful Weekend:hexhappy::necroheart:
Profesor 29 Thg07 @ 11:15am 
:DevilStar::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::DevilStar::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::DevilStar:
:Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart:
:Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart:
:Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart:
:DevilStar::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::DevilStar:
:DevilStar::DevilStar::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::DevilStar::DevilStar:
:DevilStar::DevilStar::DevilStar::Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart::DevilStar::DevilStar::DevilStar:
:DevilStar::DevilStar::DevilStar::DevilStar::Big_Heart::DevilStar::DevilStar::DevilStar::DevilStar:
Roxino 17 Thg07 @ 7:29am 
Have a Great Weekend:space_fire::Speech_Love:
Roxino 10 Thg07 @ 2:37am 
Have a Wonderful Weekend!:praisesun: