เลเวล 17 XP 2,405
195 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 18
เหรียญตรา