เลเวล 17 XP 2,455
145 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 18
เหรียญตรา