Úroveň 17 XP 2,455
145 XP pro dosažení 18. úrovně
Odznaky