Úroveň 17 XP 2,402
198 XP pro dosažení 18. úrovně
Odznaky