Stephenwolf
hy
 
 
Fan of Visual Art's/Key :tomoyo::powapowa::kyouclannad::sorry::mio::nao_nashite:Đang trên mạng
Self Introduction
Alen Stephenwolf
Trưng bày thành tựu
1,838
Thành tựu
31
Trò chơi toàn vẹn
39%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Key+Vocaloid Best Selection Vol.1
12 1
Trưng bày ảnh chụp
Trưng bày đánh giá
Đã chơi 5.9 giờ
星之梦HD版CG鉴赏最下面5张新CG的来源(从左到右)

第一张:

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=925794989


planetarian ~ちいさなほしのゆめ~ 東北地方太平洋沖地震被災地チャリティー版 (PSP封面)或者 planetarian (プラネタリアン) ~ちいさなほしのゆめ~(PS2的封面)

2011年福岛地震特别版(PSP版)/星之梦PS2版

第二张:

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=925788936

planetarian ちいさなほしのゆめ メモリアルエディション


2010年的星之梦(win7)纪念版

第三张:

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=925794904

planetarian original soundtrack

星之梦原声音乐碟

第四张:

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=925788879

電撃Gs-magazine-ジーズマガジン-2016年-07月号

电击杂志2016年7月号的封面

第五张:

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=925788971

planetarian~ちいさなほしのゆめ~ HDエディション

2016年发售的星之梦HD版

Hoạt động gần đây

273 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg07
1,245 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg07
0.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg07
:Ageha: 端午节快乐~
:hl4:送你一块又大又肥的粽子~~
:FlyingTent::FlyingTent::greengem: :greengem::FlyingTent::FlyingTent:
:FlyingTent::greengem: :CoC_Irradiated: :greengem::FlyingTent:
:greengem::greengem::greengem::greengem::greengem::greengem:
:SunnyGOSSIP:这次绝对没放手雷哦~所以不要再找我抱怨啦
⑥一儿童节快乐!没错今天咱们都是儿童嘤嘤嘤~
:Ageha:送你一份来自⑥一的礼物!快拆看看吧↙↙↙
 :greengem: :greengem:
  :greengem:
:golden::golden::golden::golden:
:happymeat: :sstbomb: :happymeat:
:happymeat::happymeat::happymeat::happymeat:
:PugHomeWorld:五一劳动节快乐:PugHomeWorld:
又是一个没有假期没有CP没有圆角的节日:SunnyGOSSIP:
          ——来自997的怨念:Ageha:
:selphinehappy:我很可爱请给我钱.jpg
===================
恭喜您捡到可爱CP一枚
   是否领取?
   |Yes|  |Yes|
===================
:feena:温馨提示:请狂点"Yes"肆佰伍拾次以领取CP
:shigure2:本活动不存在欺诈行为~~所以拒绝投诉!!
:selphinehappy:愚人节快乐嘿嘿嘿~
8225231k 11 Thg03 @ 8:17am 
嗯没关系,以后请多指教!
8225231k 10 Thg03 @ 7:19pm 
galgame大佬你好,可否认识一下以后多交流?