14.2 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Counter-Strike: Global Offensive
Chicken Chaser
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 11 Thg11, 2015 @ 10:42pm