13.7 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Tomb Raider
Adventure found me…
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 8 Thg12, 2015 @ 9:38pm