เลเวล 105 XP 60,557
1,043 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 106
เหรียญตรา