Southrop
Andrew   Japan
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 2 ngày trước
Trưng bày thành tựu
1,472
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
27%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

29 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg10
3.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg08
35 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg07
MrGadzookie 8 Thg9, 2013 @ 10:52pm 
Hi there long time no see XD
Arveene 2 Thg9, 2012 @ 9:01am 
Southy! Sins is a lot of fun imo. Games tend to be fairly long though, depending on the amount of players and playstyles.
Rark 20 Thg08, 2012 @ 7:38pm 
Southy-kun, I have to say I've really enjoyed passivly playing Sleeping Dogs with you. How great is this game, eh?
UMP45 10 Thg05, 2012 @ 8:44pm 
I owe you one! Just remind me so I can get something for you later.
Stief 7 Thg01, 2012 @ 8:56am 
YOU’VE BEEN HIT BY THE

|^^^^^^^^^^^^](ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧
| KAWAII TRUCK | ‘|”“”;.., ___.
|_…_…______===|= _|__|…, ] |
”(@ )’(@ )”“”“*|(@ )(@ )*****(@    ⊂(゚Д゚⊂⌒) NO KAWAII TRUCK NO!!!!
CvP 8 Thg07, 2011 @ 12:05pm 
and 33 tickets...you are addicted man.