Southrop
Andrew   Japan
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
1,362
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
27%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

25 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg06
11.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg06
5.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg03
Gadzookie 8 Thg9, 2013 @ 10:52pm 
Hi there long time no see XD
Arveene 2 Thg9, 2012 @ 9:01am 
Southy! Sins is a lot of fun imo. Games tend to be fairly long though, depending on the amount of players and playstyles.
Rark 20 Thg08, 2012 @ 7:38pm 
Southy-kun, I have to say I've really enjoyed passivly playing Sleeping Dogs with you. How great is this game, eh?
Prinz Eugen 10 Thg05, 2012 @ 8:44pm 
I owe you one! Just remind me so I can get something for you later.
Stief 7 Thg01, 2012 @ 8:56am 
YOU’VE BEEN HIT BY THE

|^^^^^^^^^^^^](ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧
| KAWAII TRUCK | ‘|”“”;.., ___.
|_…_…______===|= _|__|…, ] |
”(@ )’(@ )”“”“*|(@ )(@ )*****(@    ⊂(゚Д゚⊂⌒) NO KAWAII TRUCK NO!!!!
CvP 8 Thg07, 2011 @ 12:05pm 
and 33 tickets...you are addicted man.