Southrop
Andrew   Japan
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
1,382
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
26%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

30 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg12
11.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg11
16.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg11
Gadzookie 8 Thg9, 2013 @ 10:52pm 
Hi there long time no see XD
Arveene 2 Thg9, 2012 @ 9:01am 
Southy! Sins is a lot of fun imo. Games tend to be fairly long though, depending on the amount of players and playstyles.
Rark 20 Thg08, 2012 @ 7:38pm 
Southy-kun, I have to say I've really enjoyed passivly playing Sleeping Dogs with you. How great is this game, eh?
Prinz Eugen 10 Thg05, 2012 @ 8:44pm 
I owe you one! Just remind me so I can get something for you later.
Stief 7 Thg01, 2012 @ 8:56am 
YOU’VE BEEN HIT BY THE

|^^^^^^^^^^^^](ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧
| KAWAII TRUCK | ‘|”“”;.., ___.
|_…_…______===|= _|__|…, ] |
”(@ )’(@ )”“”“*|(@ )(@ )*****(@    ⊂(゚Д゚⊂⌒) NO KAWAII TRUCK NO!!!!
CvP 8 Thg07, 2011 @ 12:05pm 
and 33 tickets...you are addicted man.