1.5 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Please, Don’t Touch Anything
Destroyed Button
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 1 ก.ค. 2017 @ 7:54pm
Ravaged Panel
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
4. WORK
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
Death Ray
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
Bomber
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
Coffee Break
5 จาก 5 ในชุดที่ 1