เลเวล 32 XP 7,028
172 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 33
เหรียญตรา