Úroveň 32 XP 7,081
119 XP pro dosažení 33. úrovně
Odznaky