เลเวล 6 XP 645
55 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 7
เหรียญตรา