Úroveň 6 XP 695
5 XP pro dosažení 7. úrovně
Odznaky