Huy hiệu Mr Blaster
Far Space
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 14 Thg12, 2017 @ 11:53am
(0)
Radioactive
1 trong 7, sê-ri 1
(0)
Lady
2 trong 7, sê-ri 1
(0)
Diver
3 trong 7, sê-ri 1
(0)
Football Player
4 trong 7, sê-ri 1
(0)
Soldier
5 trong 7, sê-ri 1
(0)
Astro
6 trong 7, sê-ri 1
(0)
Dark One
7 trong 7, sê-ri 1