เหรียญตรา ReBoot
Digital noise
เลเวล 3, 300 XP
ปลดล็อค 15 มิ.ย. 2017 @ 10:51am
Flybot
1 จาก 6 ในชุดที่ 1
Buggy
2 จาก 6 ในชุดที่ 1
FlyBigBot
3 จาก 6 ในชุดที่ 1
SpyBot
4 จาก 6 ในชุดที่ 1
Dead Ball
5 จาก 6 ในชุดที่ 1
Sand killer
6 จาก 6 ในชุดที่ 1